HinnakiriMetsanduslik nõustamine

Nõustamine

  Tasuta!

Turuväärtuse hindamine

olemasolevate takseerandmete põhjal

alates  50,00 €/tk


 

Metsamajandamiskavade koostamine

Metsa inventeerimise välitööd

13,00 €/ha

Metsamajandamiskava koostamine

1,5 €/ha

Metsamajandamiskava köitmine           

24,00 €/tk

Transport edasi-tagasi metsa

0,20 €/km

Metsa inventeerimise välitööd (kiirtöö) 

20,00 €/ha