MetsamajandamiskavadMetsamajandamiskava on metsaomanikule abimeheks mõistlike metsamajandamisviiside kavandamisel. Kavas on esitatud ülevaade kinnistu metsavarudest, seal kehtivatest looduskaitselistest ja muudest metsa kasutamise kitsendustest ning metsaseaduse, metsa majandamise eeskirja, metsa korraldamise juhendi ja heade metsamajandamise tavadega kooskõlas olevad soovitused metsa majandamiseks.

Meie koostatud metsamajandamiskavad on sõltumatud ja kirjeldavad metsa võimalikult täpselt.

Metsamajandamiskavasid koostame peamiselt Saare maakonnas, mujal kokkuleppel.

Metsamajandamiskava näidis: vaatamiseks või allalaadimiseks Pdf-fail  3,5 MB.

Tööde järjekord on hetkel 30 tööpäeva (info uueneb jooksvalt).

Metsamajandamiskava maksumus 15 ¤/ha + transpordikulu.

Kiirtellimus 22 ¤/ha + transpordikulu.


Võimalikud on kokkuleppehinnad.

Kava tellimine aadressilt: stellan.sepp @ gmail.com