Teenused


Meie pakutavad teenused:

·       metsanduslik nõustamine

·       metsamajandamiskavade koostamine

·       metsa väärtuse hindamine

·       raieõiguse enampakkumise korraldamine           

 
 
 
 
 
 
 
METSAKONTOR